Zjednoczeni z Jezusem szukamy tego,
czego On szuka, kochamy to, co On kocha.

(papież Franciszek, Evangelii Gaudium)

Nowy Rok Szkolny rozpoczynamy według podanego poniżej planu:

 

      

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. „Wyroki w naszych sprawach zapadły”, a do wakacji jeszcze dwa, trzy, dwa dni… Czy to oznacza, że szkoła już opustoszała? Otóż, nie! Jest to dobra okazja, żeby uporządkować swoją wiedzę. I temu służy szczególne spotkanie: „Uczniowie z klasą”.

 

Po całym roku nauki – poznawania, liczenia, uczenia się, zakuwania i sprawdzania stopnia nabytej wiedzy nadszedł upragniony czas wakacji… Ale, ale na koniec sam jeszcze kilka dobrych rad… 

Najbliższe wydarzenia

WRZ
1

01.09.2014
Rozpoczęcie roku szkolnego

WRZ
8

08.09.2014 10:00 - 11:00
Egzamin zawodowy - część pisemna w wersji elektronicznej

WRZ
30

30.09.2014
Dzień Chłopaka

PAź
9

09.10.2014 09:00 - 10:00
Egzamin zawodowy - część praktyczna

PAź
14

14.10.2014
Dzień Edukacji Narodowej

Gimnazjum

Cytat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
~ Jan Paweł II

Galerie zdjęć

1% podatku


Ministerstwo Edukacji Narodowej   Centralna Komisja Egzaminacyjna   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu   Kuratorium Oświaty w Poznaniu Ośrodek Rozwoju Edukacji Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  Rada Szkół Katolickich  Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogocznej i Duchowej Myśli św. Urszuli Ledóchowskiej Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego